หากมีข้อสงสัยประการใด ติดต่อสอบถาม
ที่ไลน์ไอดี @scancondo ได้เลยค่ะ

ดอกเบี้ยสินเชื่อบ้าน

อัพเดตอัตราดอกเบี้ยบ้าน กู้ซื้อคอนโด กู้ซื้อบ้าน ของธนาคารพาณิชย์ อัพเดตพฤษภาคม 2566

อัพเดตอัตราดอกเบี้ยบ้าน กู้ซื้อคอนโด กู้ซื้อบ้าน ของธนาคารพาณิชย์ อัพเดตพฤษภาคม 2566
   ธนาคารอาคารสงเคราะห์
1.99%
วงเงินให้กู้สูงสุดต่อรายต่อหลักประกันไม่เกิน 2,000,000 บาท (สินเชื่อที่อยู่อาศัย Two-Gen เฉพาะการกู้ใหม่)
   ธนาคารกรุงศรีฯ
3.53%
100% ของราคาประเมิน ขึ้นอยู่กับธนาคารกำหนด(85% สำหรับคอนโดราคา 1 ล้านบาทขึ้นไป สำหรับกลุ่มอาชีพพิเศษ และลูกค้ากรุงศรี เอ็กซ์คลูซีฟ และคู่เพื่อนที่ต้องการใช้ชีวิตร่วมกัน)
   ธนาคารกรุงเทพ
3.38%
70-100% ของราคาประเมิน ขึ้นอยู่กับธนาคารกำหนด (สินเชื่อเพื่อกลุ่มวิชาชีพเฉพาะ แพทย์ ผู้พิพากษา อัยการ นักบิน และพนักงานประจำที่มีรายได้สูง 200,000 บาทขึ้นไป และทำประกันคุ้มครองสินเชื่อ)
   ธนาคารทีทีบี
3.45%
ขั้นต่ำ 5 แสนบาท /สูงสุดไม่เกิน 50 ลบ. ขึ้นอยู่กับธนาคารกำหนด
   ธนาคารกรุงไทย
3.60%
100% ของราคาประเมิน (กรณีผู้กู้ประสงค์ทำประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ)
   ธนาคารกสิกรไทย
6.53%
วงเงินให้กู้ได้ไม่เกิน 80% ของราคาซื้อขาย และไม่เกิน 80% ของราคาประเมินหลักประกัน (อัตราดอกเบี้ยสำหรับลูกค้าที่มีรายได้ต่อเดือนตั้งแต่ 50,000 บาทขึ้นไปและทำประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองสินเชื่อบ้าน)
   ธนาคารออมสิน
4.70%
เป็นไปตามเกณฑ์การพิจารณาที่ธนาคารกำหนด (กรณีผู้กู้ประสงค์ทำประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ)
   ธนาคารไทยพาณิชย์
6.575%
ไม่เกิน 100%ของราคาบ้าน/ราคาประเมินหลักประกัน (กรณีทำประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อมากกว่าหรือเท่ากับ 70% ของวงเงินกู้)