สลิปเงินเดือน
(E-Payment Slip)

ท่านสามารถ สมัคร และ ใช้งานระบบดูสลิปของเรา จาก ลิงก์นี้ได้เลยค่ะ คลิก

หากยังไม่เข้าใจวิธีใช้งาน ก็อ่านรายละเอียดตามวิธีการด้านล้างนี้ได้เลยนะคะ ดาวน์โหลดคู่มือแบบ PDF